Een eigen huis. Ook als uw huidige inkomen dat nog net niet toelaat.

De gemeente Zaanstad biedt mensen met een lager inkomen de mogelijkheid om een eigen huis te kopen. Dankzij de speciale regeling Betaalbare Koopwoningen Zaanstad is een eigen huis nu bereikbaar voor iedereen met een lager inkomen.

Zaanstad is de eerste gemeente in Nederland die dit mogelijk maakt.

Is Betaalbare Koopwoningen Zaanstad deels eigenaar van mijn woning?
U bent zelf eigenaar van de woning. Echter, Betaalbare Koopwoningen Zaanstad b.v. is voor het deel dat u niet zelf hebt betaald eigenaar van de waarde van de woning. Dit is de waarde van één of meerdere tranches (zeg maar het verschil tussen het bedrag dat u hebt betaald en de marktwaarde).


Alle rechten voorbehouden. Deze tekst is een verkorte en vereenvoudigde weergave van de inhoud van de onderliggende juridische documenten. Omwille van de leesbaarheid zijn sommige juridische termen omgezet in spreektaal. De in de voorbeelden gehanteerde prijzen en bedragen zijn geen werkelijke verkoopprijzen. Aan de tekst en de voorbeelden op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.