Een eigen huis, met een beetje hulp, ook als uw huidige inkomen dat nog net niet toelaat

De gemeente Zaanstad biedt mensen met een lager inkomen, waarvan het de verwachting is dat het inkomen in de komende tien jaar gaat stijgen, de mogelijkheid om een eigen huis te kopen. Dankzij de speciale regeling Betaalbare Koopwoningen Zaanstad Erfpachtvariant is een eigen huis nu sneller bereikbaar.

Is Betaalbare Koopwoningen Zaanstad bij de Erfpachtvariant deels eigenaar van mijn woning?

Nee, u bent zelf 100% eigenaar van de woning.

De grond waarop de woning staat blijft eigendom van BKZ. U krijgt het recht van erfpacht op de grond. Daar staat wel tegenover dat u elk jaar een vergoeding betaalt voor het recht van erfpacht; dit heet de erfpachtcanon. De tien jaar na de 1e uitgifte van het recht van erfpacht wordt er geen canon opgelegd.