Een eigen huis, met een beetje hulp, ook als uw huidige inkomen dat nog net niet toelaat

De gemeente Zaanstad biedt mensen met een lager inkomen, waarvan het de verwachting is dat het inkomen in de komende tien jaar gaat stijgen, de mogelijkheid om een eigen huis te kopen. Dankzij de speciale regeling Betaalbare Koopwoningen Zaanstad Erfpachtvariant is een eigen huis nu sneller bereikbaar.

Is Betaalbare Koopwoningen Zaanstad bij de Erfpachtvariant deels eigenaar van mijn woning?

Nee, u bent zelf 100% eigenaar van de woning.

De grond waarop de woning staat blijft eigendom van BKZ. U krijgt het recht van erfpacht op de grond. Daar staat wel tegenover dat u elk jaar een vergoeding betaalt voor het recht van erfpacht; dit heet de erfpachtcanon. De tien jaar na de 1e uitgifte van het recht van erfpacht wordt er geen canon opgelegd.

 

Afkoop erfpacht eenmalige aanbieding is verlopen


Hoe kan erfpacht omgezet worden naar vol eigendom?

Als uw woning op erfpachtgrond van BKZ staat, kan het interessant zijn om het recht van erfpacht om te zetten naar vol eigendom.

U kunt gratis een vrijblijvende offerte aanvragen. Als de looptijd van een eerdere offerte verstreken is, dan kan opnieuw een offerte aangevraagd worden.

 

Kosten erfpachtgrond kopen als eenmalige aanbieding is verlopen

De kosten voor het kopen van erfpachtgrond wordt door BKZ koopsom genoemd en deze is voor iedere erfpachtgrond anders.

BKZ brengt verder geen extra kosten in rekening. De kosten van eigendomsverkrijging, de zogenaamde ‘kosten koper’ zijn wel voor uw rekening.

Voor een juiste opgave van de bijkomende kosten wordt geadviseerd contact op te nemen met de notaris Taylor Wessing.