Hoe werkt het

Als koper sluit u een koopaannemingsovereenkomst af met de ontwikkelaar of de bouwer. Tevens sluit u een overeenkomst tot levering erfpacht af met BKZ.

Wat gebeurt er 10 jaar na de 1e uitgifte in erfpacht
Een half jaar voordat de 10 jaar termijn na de 1e uitgifte in erfpacht afloopt, krijgt u een aanbieding van BKZ om de grond in volle eigendom te kopen tegen de voorwaarden zoals in uw akte tot levering omschreven. Ook wanneer u al eerder dan na 10 jaar de erfpacht wilt afkopen, kan dit. Dit kan dan tegen hetzelfde bedrag als de eenmalige aanbieding bij verloop van de 10 jaar termijn. Echter er vindt geen verrekening van de resterende canonperiode tot en met de 10 jaar plaats.

Gaat u hiermee akkoord dan wordt de grond bij notariële akte aan u geleverd nadat het afgesproken bedrag is voldaan.

Wilt u (nog) niet de grond kopen dan wordt in het vervolg een erfpachtcanon opgelegd. Hoe de hoogte hiervan wordt bepaald, staat in de akte omschreven. Als u op een later moment toch de grond in volle eigendom wilt krijgen dan kan dat nog steeds. Voor de bepaling van de koopsom geldt dan het beleid dat ook hiervoor staat omschreven in uw akte, danwel indien u hierover geen informatie aantreft in uw akte geldt de methodiek van het reguliere omzettingsbeleid voor erfpachtgrond van de gemeente Zaanstad.
U kunt vrijblijvend een aanbieding opvragen.


Verkopen van uw huis
Er kunnen allerlei redenen zijn om uw huis weer te verkopen. Op dat moment kunt u uw woning voor 100% aanbieden waarbij voor de nieuwe koper dezelfde voorwaarden gelden zoals met u is overeengekomen. Dit betreft oa de uitgifte in erfpacht, het gelimiteerd aantal jaren waar geen canon in rekening wordt gebracht en de aanbieding om de grond na een bepaald aantal jaren tegen een benoemd percentage van de grond waarde in volle eigendom te kunnen verkrijgen.
Aan de koper worden geen inkomenseisen gesteld en ook wordt geen maximale vermogensgrens opgelegd.


Alle rechten voorbehouden. Deze tekst is een verkorte en vereenvoudigde weergave van de inhoud van de onderliggende juridische documenten. Omwille van de leesbaarheid zijn sommige juridische termen omgezet in spreektaal. De in de voorbeelden gehanteerde prijzen en bedragen zijn geen werkelijke verkoopprijzen. Aan de tekst en de voorbeelden op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor financiering van uw hypotheek kunt u zich onder andere wenden tot

 

Hypotheek Advies