Organisatie


Directie Nel Hazendonk

 

BKZ een andere kijk op maatschappelijke problemen rond huisvesting

BetaalbareKoopwoningenZaanstad (BKZ) heeft zich de afgelopen jaren bewezen als krachtige partner voor de gemeente Zaanstad op het gebied van doelgroepen huisvesting. Daarbij is BKZ altijd met zijn tijd meegegan. Met een andere kijk op de problematiek zocht en vond BKZ oplossingen voor maatschappelijke problemen rond huisvesting.
Ook de komende jaren liggen er opgaven waaraan BKZ een bijdrage kan leveren. Graag wil ik daarbij als directeur een stimulerende, verbindende en initierende rol blijven spelen. Signaleren van de marktbehoeften van de gemeente Zaanstad is daarbij het uitgangspunt, waarna BKZ in samenwerking met andere partijen geintegreerde oplossingen kan ontwikkelen die draagvlak vinden bij de doelgroep.”


Nel Hazendonk studeerde economie aan de HEAO en Vrije Universiteit te Amsterdam en behaalde een Executive MBA aan Nyenrode. Zij begon haar vastgoed carrière al tijdens haar studie in het familiebedrijf van haar ouders: een recreatiebedrijf te Vinkeveen waarbij sprake was van exploitatie en verkoop van recreatief vastgoed.
Toch koos zij er bewust voor om na haar studie eerst ervaring op te doen in andere branches, oa als zelfstandig ondernemer in de persoonlijke dienstverlening. Vanaf 1995 kiest zij echter definitief voor het Vastgoed door te gaan werken als zelfstandig makelaar en daarna als projectadviseur bij de gemeente Amsterdam. 
De resultaatgerichte ambitie van Nel, haar ondernemerschap en interesse in mensen en maatschappij hebben daarna geleid tot diverse directie- en managementfuncties bij de gemeente Zaanstad gerelateerd aan Stedelijke- en Gebiedsontwikkeling.


Aanstellingstermijn: 2011- 2020

 

Raad van commissarissen

De RvC adviseert en controleert de Holding BKZ. De leden geven gevraagd en ongevraagd advies en fungeren als klankbord voor de directeur.

 


Menno Huisman (midden) 
Voorzitter RvC

 

“Het is mooi dat de gemeente Zaanstad gelegenheid heeft voor een innovatief product als BKZ. Daarbij zijn beredeneerde, overzichtelijke risico’s aan de orde. Vanuit de raad van commissarissen kijken we met een nuchtere blik en stellen we kritische vragen. We kijken of het juridisch en qua financiering goed geregeld kan worden. Het is aan ons om toe te zien dat er geen gekke dingen gebeuren. Want als je de zaken aan de voorkant goed regelt, heb je in de rest van het traject minder problemen.”


Zittingstermijn:
2007 - 2018

 

Overige functies:

 • Raadsgriffier gemeente Den Helder
 • Lid commissie governance VNG
 • Vicevoorzitter Vereniging van GriffiersArnold Pureveen (links) 
Lid RvC

 

“De kracht van BKZ is de maatschappelijke verankering en de kleine, zeer enthousiaste organisatie: 'niet lullen maar poetsen' is hierbij het credo. Die combinatie maakt koopwoningen beschikbaar voor mensen met een beperkt budget. BKZ is de juiste partner voor volkshuisvestelijke problemen in Zaanstad. De tijden van subsidie zijn voorbij en dat moet je ook niet willen. Met een BKZ-constructie kun je bijdragen aan het oplossen van dit probleem op de woningmarkt.”

 

Zittingstermijn:
2015- 2019

 

Overige functies:

 • Lid Raad van Bestuur Woonzorg Nederland, CFO
 • Voorzitter Raad van Bestuur Colonnade Dufah Groep
 • Lecturer en Freelance docent bij Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en Nyenrode Business University.
 • Lid fiscale arbitragecommissie Belastingdienst
 • Lid Raad voor de Jaarverslaggeving NBA

 

Michiel Olland (rechts) 
Lid RvC

 

“Het financieringsmodel van BKZ stelt starters of mensen met een (vooralsnog) kleiner budget in staat om een woning te kopen. Met dit initiatief krijgt een grote en aantrekkelijke doelgroep de kans zich te vestigen in Zaanstad. BKZ zorgt niet alleen voor het beheer en het risicomanagement van deze producten, maar gaat ook de uitdaging aan om nieuwe en aanvullende initiatieven te ontwikkelen en te implementeren. Naast de toezichthoudende rol vervult de RvC ook een adviserende rol bij die innovatieve concepten.”

 

Overige functies:

 • Directeur Brack Capital Real Estate Investments NV (BCRE)
 • Directeur Investment Management Collegiate AC (Engeland, Oxford)
 • Eigenaar-directeur MO Real Estate BV
 • Niet-uitvoerend bestuurder GRI American European LLC en GRI USA Inc.Zittingstermijn:
2018 - 2022